Edukacja

Daltońskie wieści

Uczymy jak rozwijać u dzieci kompetencje użyteczne życiowo.

PlanDaltonski.pl

Daltońskie wieści  - newsletter logo
edukacjaplan daltońskiprzedszkoleszkoławychowanierozwój kompetencji

Co znajdziesz w środku?

Porady i inspiracje dla nauczycieli i rodziców. Może to być komentarz do aktualnej sytuacji w edukacji, wskazówki metodyczne, wychowawcze lub podzielenie się interesującym tematem. Pomysły edukacyjne mają swoje źródło w pedagogice planu daltońskiego. Nasze listy kierujemy do nauczycieli i rodziców, którzy poszukują dla swoich podopiecznych pomysłów na efektywny rozwój w obszarze kompetencji użytecznych życiowo.